Szkolenia

Sponsoring za pieniądze obywateli powinien przynosić powszechne korzyści. Nie są nimi fikcyjne wartości ekspozycji logotypów w mediach ani świadczenia rzeczowe dla VIP-ów i celebrytów. Cele prowadzenia działań sponsoringowych przez państwowe firmy wymagają sprawdzenia ich rzeczywistej, a nie tylko propagandowej przydatności.

Oferujemy Państwu szkolenie mające na celu budowanie kompetencji w zakresie oceny prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Urzędników departamentów nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu  Państwa,
 • Członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • Członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • Przedstawicieli departamentów komunikacji, sponsoringu, marketingu i eventów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala uczestnikom wykazać wiedzę  w zakresie:

 • Świadomości jakie są rzeczywiste cele spółek z udziałem Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej
 • Umiejętności oceny zasadności podjęcia lub kontynuacji działań sponsoringowych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa
 • Wskazania czym jest sponsoring  w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i co go odróżnia od  bezinteresownego wspierania finansowego instytucji i organizacji sportowych, kulturalnych i społecznych 
 • Wskazania czym  jest sponsoring  w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jak oceniać jego wymierną wartość względem innych form promocji
 • Zrozumienie czym są zobowiązania sponsorowanego względem spółki z udziałem Skarbu Państwa i w jaki sposób ocenić rzetelność wykonania umowy sponsoringu


Program szkolenia:

Działalność sponsoringowa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

 1. Istniejące uwarunkowania prawne sponsoringu
  1. Definicje sponsoringu
   • Sponsoring a mecenat, podobieństwa i różnice w ujęciu prawnym
   • Sponsoring a darowizna, podobieństwa i różnice w ujęciu prawnym
  2. Wytyczne prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa
  3. Wewnętrzne zasady prowadzenie działalności sponsoringowej spółek z udziałem  Skarbu Państwa
  4. Istotne elementy umowy sponsoringowej:
   • Wzajemne zobowiązania i świadczenia stron
   • Licencje
   • Możliwość odstąpienia od umowy
   • Kontrola wykonania świadczeń (precyzyjne określenie świadczeń i metod kontroli)
   • Konsekwencje niewywiązania się z umowy
   • Sprawozdanie z wykonania warunków umowy
   • Elementy specyficzne i formalne dla danego sponsora
  5. Rekomendacje i wnioski
 2. Standardy prowadzenia działań sponsoringowych  przez spółki z udziałem Skarbu Państwa
  1. Przesłanki podjęcia działań sponsoringowych
  2. Skuteczność działań sponsoringowych
  3. Opłacalność działań sponsoringowych
  4. Zwrot z inwestycji sponsoringowych
 3. Cele prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa
  1. Oddziaływanie działań sponsoringowych w obszarach istotnych ze względu na zarządzanie i działalność operacyjną spółki
  2. Oddziaływanie działań sponsoringowych w  obszarach istotnych społecznie

 

Kontroling działalności sponsoringowej przez departamenty i  organy spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przedstawicieli nadzoru właścicielskiego

 1. Ocena celowości działań sponsoringowych  w odniesieniu do obszarów istotnych ze względu na zarządzanie i działalność operacyjną spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz obszarów istotnych społecznie
  1. Wyznaczenie istotnych, niezbędnych i mierzalnych kryteriów oceny działań sponsoringowych w oparciu o:
   • Rynkowe uwarunkowania procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy,
   • Zapisy Kodeksu Spółek Handlowych, dyrektywę CSRD Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2022/2464), normę PN-EN ISO 9000:2015.
   • Wskaźniki kosztowe (CAC), wskaźniki dopasowania (AFI) oraz statystyki decyzji zakupowych odbiorców projektów sponsoringowych.
  2. Ocena zasadności podjęcia lub kontynuacji działań sponsoringowych względem rzeczywistych potrzeb spółki
   • Analiza wielokryterialna projektów sponsoringowych (z uwzględnieniem metody dynamicznego kosztu jednostkowego)
   • Porównanie wyników  analizy projektów sponsoringowych do średniej rynkowej 
  3. Raportowanie działań sponsoringowych
   • Zagadnienia związane z  działalnością sponsoringową które mogą wiązać się z odpowiedzialnością Zarządu lub Rady Nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa w przypadku ewentualnych działań kontrolnych (w tym nieautoryzowane powiązania o charakterze korupcyjnym)

 

Informacje o szkoleniu:

Szkolenie ma charakter zamknięty, organizowane jest w siedzibie klienta dla grup od 5 do 15 osób.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin, z dwiema przerwami po ok 20 minut.

W celu uzyskania informacji dotyczących ceny prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Publikacje

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

Dz.U. Nr 249, poz. 1677
ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część II.

Sponsor czyli kto? Sponsoring jest odpłatnym przysporzeniem majątkowym, dokonywanym przez określony podmiot gospodarczy (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wykazanych w umowie sponsoringowej. Samo pojęcie sponsorowania lub sponsoringu pojawia się w wielu aktach prawnych. O sponsoringu mowa jest przykładowo w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości [ ... ]

Ocena wpływu promocji sponsoringowej na sprzedaż

Monitoring wystąpień marki w mediach  pozwala ocenić przybliżoną wartość ekspozycji marki sponsora wyrażoną w pieniądzu. Z wartości tej nie wynika jednak czy odbiorca miał kontakt z ekspozycją i czy miała ona wpływ na jego decyzje zakupowe. Wskaźnik  ocenia czwarty etap oddziaływania promocji, w którym można wpływać na aktywizację i wsparcie sprzedaży towarów lub usług sponsora.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.