Publikacje

Monitoring wystąpień marki w mediach  pozwala ocenić przybliżoną wartość ekspozycji marki sponsora wyrażoną w pieniądzu. Z wartości tej nie wynika jednak czy odbiorca miał kontakt z ekspozycją i czy miała ona wpływ na jego decyzje zakupowe.

Wskaźnik ocenia czwarty etap oddziaływania promocji, w którym można wpływać na aktywizację i wsparcie sprzedaży towarów lub usług sponsora.

Do obliczenia wartości wskaźnika bierze się pod uwagę nie tyle częstotliwość i intensywność ekspozycji marki w mediach i w przestrzeni publicznej (na stadionach, w miejscach funkcjonowania organizacji kultury i innych obszarach) ale potencjał wpływu na sprzedaż wynikający z praw i świadczeń zawartych w ofertach lub umowach sponsoringowych.

Ocena potencjału wpływu projektów sponsoringowych na sprzedaż 

Aby ocenić kwotową wartość zrealizowanych świadczeń, które mogą mieć wpływ na sprzedaż, wyszczególniono 18 kategorii odnoszących się do bezpośredniej lub pośredniej promocji sprzedaży, związanych z działaniami sponsoringowymi. Wagi dla poszczególnych kategorii dobierane są na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli jednostek biznesowych odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing sponsora.

Ocena wpływu projektów na bezpośrednią i pośrednią promocję sprzedaży produktów lub usług sponsora opiera się na informacjach znajdujących się w ofertach, raportach i sprawozdaniach z wykonania świadczeń dostarczonych przez sponsora oraz sponsorowane podmioty.

Na przykład:

 

Publikacje

Jak oszczędzić na sponsoringu

Przedstawiamy 7 wskazówek jak zmniejszyć wydatki, a jednocześnie poprawić skuteczność promocyjno–wizerunkową sponsoringu.

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część II.

Sponsor czyli kto? Sponsoring jest odpłatnym przysporzeniem majątkowym, dokonywanym przez określony podmiot gospodarczy (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wykazanych w umowie sponsoringowej. Samo pojęcie sponsorowania lub sponsoringu pojawia się w wielu aktach prawnych. O sponsoringu mowa jest przykładowo w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości [ ... ]

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

Dz.U. Nr 249, poz. 1677
ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.