AKCES

Aplikacja kontroli celowości i efektywności sponsoringu

W obecnych realiach biznesowych, obowiązkiem przedsiębiorstw jest nie tylko osiąganie korzyści ekonomicznych dla właścicieli i akcjonariuszy, ale także dbałość o wartości istotne dla pozostałych interesariuszy, takich jak pracownicy, klienci, społeczność lokalna oraz środowisko naturalne. W związku z tym, działania sponsoringowe powinny być starannie przemyślane i zaplanowane, aby w rzeczywisty sposób przyczyniały się do realizacji celów biznesowych i pozytywnie oddziaływały na otoczenie.

Kontrola działań sponsoringowych

Aplikacja Kontroli Celowości i Efektywności Sponsoringu (AKCES) to narzędzie, które umożliwia sponsorom analizę realizowanych i planowanych projektów sponsoringowych. Dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym i raportowym, użytkownicy mogą sprawdzić czy sponsorowanie projektu jest zgodne z potrzebami przedsiębiorstwa i co równie istotne, bezpieczne od strony finansowej.

Miarodajna ocena wydatków na sponsoring

Aby działania sponsoringowe, nie były postrzegane jako niegospodarne, muszą w sposób mierzalny wpływać na realizację strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Istotne jest, aby sponsorowanie określonych inicjatyw przyczyniało się do zwiększenia przychodów oraz wspierało dobrostan odbiorców. Ocena celowości i efektywności sponsoringu pomaga zrozumieć, w jakich obszarach sponsoring przyczynia się do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa i jakie rzeczywiste korzyści mu przynosi.

Ocena celowości i efektywności sponsoringu przeprowadzana jest z uwzględnieniem rynkowych uwarunkowań procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy, zapisami Kodeksu Spółek Handlowych, dyrektywą CSRD Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2022/2464), normą PN-EN ISO 9000:2015, z wykorzystaniem wskaźników kosztowych (CPT, CAC), wskaźników dopasowania (AFI) oraz statystyk decyzji zakupowych odbiorców projektów sponsoringowych.

Funkcjonalności aplikacji

  • Ocena wpływu sponsorowanego projektu na kluczowe obszary związane z zarządzaniem i działalnością operacyjną firmy
  • Ocena wpływu sponsorowanego projektu na otoczenie jego realizacji, w tym na obszary istotne społecznie
  • Ocena opłacalności sponsorowanego projektu
  • Rekomendacje i dyspozycje dotyczące zasadności podjęcia, realizacji, bądź zaprzestania sponsorowania projektu

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Publikacje

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część II.

Sponsor czyli kto? Sponsoring jest odpłatnym przysporzeniem majątkowym, dokonywanym przez określony podmiot gospodarczy (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wykazanych w umowie sponsoringowej. Samo pojęcie sponsorowania lub sponsoringu pojawia się w wielu aktach prawnych. O sponsoringu mowa jest przykładowo w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości [ ... ]

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część I.

Świadczenia czy prawa - czyli za co płaci sponsor? Sponsorowanie ma na celu promocję. Cechuje się więc zamiarem promocyjnym sponsora. Nie działa on altruistycznie tylko w celu promocji własnych dóbr, istotnych z punktu widzenia siły atrakcyjnej jego samego lub jego produktów. Przedmiotem promocji wynikającej ze sponsorowania może być nazwa, firma, działalność, towar lub usługa, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące. 

Ocena wpływu promocji sponsoringowej na sprzedaż

Monitoring wystąpień marki w mediach  pozwala ocenić przybliżoną wartość ekspozycji marki sponsora wyrażoną w pieniądzu. Z wartości tej nie wynika jednak czy odbiorca miał kontakt z ekspozycją i czy miała ona wpływ na jego decyzje zakupowe. Wskaźnik  ocenia czwarty etap oddziaływania promocji, w którym można wpływać na aktywizację i wsparcie sprzedaży towarów lub usług sponsora.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.