Publikacje

W związku z obowiązkiem sporządzenia przez zarządy spółek z udziałem Skarbu Państwa rocznego sprawozdania z realizacji działań sponsoringowych na nowych zasadach, należy podkreślić, że od tego roku powinien on zawierać nie tylko ocenę efektywności ale także analizę celowości zawartych umów sponsoringu. Warto na to zwrócić szczególną uwagę w kontekście wskazywanego przez właściciela komercyjnego celu umowy sponsoringowej.

Efektywność według definicji to postulat nakazujący porównanie wyników z kosztami ich osiągnięcia przy realizacji wszelkich przedsięwzięć. Celowość zaś określa przydatność do wyznaczonych potrzeb. Ocena celowości sponsoringu jest zatem weryfikacją finansowej zasadności podjęcia działań sponsoringowych, kontynuowania lub ich zaprzestania.  

Co istotne, ocena celowości sponsoringu jest szczególnie ważna dla struktur spółki realizujących projekty sponsoringowe oraz jej zarządu i rady nadzorczej w przypadku kontroli lub audytu. Ocena celowości odnosi się bowiem do gwarantowanych praw i świadczeń które sponsorowany podmiot  dostarczy  sponsorowi w związku z zasobami związanymi z prowadzoną przez niego działalnością biznesową lub aktywnością promocyjną, a nie do wartości ekspozycji marki sponsora w obszarze odbioru medialnego, która nie jest świadczeniem zapisanym i gwarantowanym w umowie sponsoringu może więc być zakwestionowana jako przesłanka prowadzenia działań sponsoringowych.

 

Celowy - projekt o wysokiej skuteczności promocyjnej i niskim koszcie jej uzyskania.
Strategiczny - projekt o wysokiej skuteczności promocyjnej i wysokim koszcie jej uzyskania.
Perspektywiczny - projekt o niskiej skuteczności promocyjnej i niskim koszcie jej uzyskania.
Niecelowy - projekt o niskiej skuteczności promocyjnej i wysokim koszcie jej uzyskania.
Średnia wartość – uśredniona wartość kosztu punktu celowego oraz uśredniona wartość liczby punktów celowych wszystkich zrealizowanych projektów sponsoringowych.

Publikacje

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.