Publikacje

Przed przystąpieniem do działań sponsoringowych należy określić obszary, w których firma powinna prowadzić taką działalność. Przy ich wyborze należy brać pod uwagę potencjał promocyjny i potencjał kreowania wizerunku. W tym celu należy przygotować roczny plan prowadzenia działalności sponsoringowej, zawierający w szczególności założenia, cele i projektowany budżet.

Przy tworzeniu planu powinno się m.in. przygotować analizę prognozowanej efektywności działalności sponsoringowej, w szczególności zaś przewidywane koszty dotarcia do odbiorców. Służyć temu może Indeks Opłacalności Sponsoringu, analizujący poszczególne czynniki wpływające na skuteczność i efektywność działań sponsoringowych.

 

Indeks Opłacalności Sponsoringu:

  1. Ilustruje stopień konwergencji (zbieżności) projektu i marki sponsora
  2. Określa właściwości ilościowe i jakościowe projektu sponsoringowego
  3. Określa właściwości ilościowe i jakościowe ekspozycji marki
  4. Określa atrybuty marki i poziom zaangażowania firmy w realizację projektu
  5. Określa w jakim stopniu sponsorowany projekt może motywować odbiorców do zakupu

 

Indeks Opłacalności Sponsoringu pozwala na  kwotowe oszacowanie wartości potencjału projektu sponsoringowego: 

 

 

Indeks Opłacalności Sponsoringu pozwala na  ocenę opłacalności projektu sponsoringowego względem średniej rynkowej, a także porównanie jego opłacalności z innymi projektami sponsoringowymi:

Publikacje

Sponsoring pod państwową kontrolą – część I

Analiza prawna wprowadzenia "Dobrych praktyk w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa".

Plan prowadzenia działalności sponsoringowej

Przed przystąpieniem do działań sponsoringowych należy określić obszary, w których firma powinna prowadzić taką działalność. Przy ich wyborze należy brać pod uwagę potencjał promocyjny i potencjał kreowania wizerunku. W tym celu należy przygotować roczny plan prowadzenia działalności sponsoringowej, zawierający w szczególności założenia, cele i projektowany budżet.

Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowały dokument „Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa”, opublikowany 15 czerwca 2016 roku, który proponuje rozwiązania dla spółek Skarbu Państwo planujących prowadzenie działań sponsoringowych.