Szkolenia

Pojęcie sponsoringu pojawia się w wielu aktach prawnych i podlega różnym regulacjom, przez co jego definicja nie jest jednoznaczna. Wykonanie umów sponsoringowych odbywa się w dużej mierze w obszarze działań promocyjnych, które także podlegają przepisom prawa. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia "Aspekty prawno-podatkowe sponsoringu", które pomoże Państwu stworzyć bezpieczne środowisko realizacji działalności sponsoringowej w Państwa firmie.

 

Tematy szkolenia:

  • Proces negocjacji praw i świadczeń sponsoringowych
  • Egzekucja  wykonania zobowiązań umowy sponsoringowej
  • Aspekty podatkowe sponsoringu

 

W związku z opublikowanymi 15 czerwca 2016 roku "Dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa" (więcej) zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia uwzględniającego wytyczne prowadzenia działalności sponsoringowej. 

Ponieważ wizerunek jest ważnym argumentem marketingowym  pozwalającym osiągnąć na rynku przewagę konkurencyjną, także kwoty przeznaczane na sponsoring stają się coraz poważniejszą częścią budżetów promocyjnych polskich przedsiębiorstw.

Działania sponsoringowe realizowane przez spółki z udziałem Skarbu Państwa to decyzje finansowe  które powinny być traktowane jako narzędzia służące wzrostowi wartości firmy przez zwiększenie sprzedaży i osiąganie rentowności, budowanie wizerunku marki, relacji z klientami, a także promowanie nowego produktu, jakości usług, etc..

Warto jednak pamiętać że, opłacalność sponsoringu powinna być kluczowym czynnikiem jakościowym prowadzonych działań, efektywność zaś sposobem pomiaru skuteczności i celowości tych działań, wyrażająca się relacją uzyskanych korzyści marketingowych do nakładu środków użytych do ich uzyskania.

 

Walory szkolenia:

  • Praktyczne rozwiązania pozwalające uniknąć zagrożeń wynikających z nieefektywnych działań sponsoringowych
  • Zabezpieczenie przed podjęciem nietrafionych decyzji sponsoringowych.
  • Możliwość dostosowania wkładu finansowego do realnej wartości świadczeń promocyjno-wizerunkowych.
  • Zabezpieczenie struktur firmy realizujących projekty sponsoringowe oraz jej Zarządu i Rady Nadzorczej przed podjęciem działań, które mogły by być odebrane jako nieskuteczne lub nieefektywne.
  • Możliwość zrezygnowania ze sponsorowania mając pewność, że propozycja sponsoringu nie spełnia oczekiwać firmy.
  • Udział najwybitniejszych specjalistów w obszarze sponsoringu, posiadających wieloletnie doświadczenie we współpracy z zarządami i radami nadzorczymi spółek z udziałem Skarbu Państwa

 

Publikacje

Sponsoring pod państwową kontrolą – część I

Analiza prawna wprowadzenia "Dobrych praktyk w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa".

Plan prowadzenia działalności sponsoringowej

Przed przystąpieniem do działań sponsoringowych należy określić obszary, w których firma powinna prowadzić taką działalność. Przy ich wyborze należy brać pod uwagę potencjał promocyjny i potencjał kreowania wizerunku. W tym celu należy przygotować roczny plan prowadzenia działalności sponsoringowej, zawierający w szczególności założenia, cele i projektowany budżet.

Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowały dokument „Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa”, opublikowany 15 czerwca 2016 roku, który proponuje rozwiązania dla spółek Skarbu Państwo planujących prowadzenie działań sponsoringowych.